Asam Tree | HDB Ang Mo Kio
HDB Ang Mo Kio #01-4056, 712 Ang Mo Kio Avenue 6, 560712
Asam Tree | Kang Kar Mall
Kang Kar Mall #01-03, 100 Hougang Avenue 10, 538767
Asam Tree | Khoo Teck Puat Hospital
Khoo Teck Puat Hospital, NTUC FoodFare foodcourt, Stall 5